Strategii de reciclare pentru promovarea economiei circulare în Europa

Reutilizarea ambalajelor și reciclarea materialelor de ambalare în contextul economiei circulare

În Europa, se pune un accent tot mai mare pe promovarea economiei circulare și pe gestionarea durabilă a deșeurilor. Una dintre preocupările majore este reciclarea materialelor de ambalare, în special a celor din plastic. Propunerea pentru reglementarea deșeurilor de proiectare și reutilizarea ambalajelor este una ambițioasă, dorindu-se ca, începând cu 1 ianuarie 2030, toate ambalajele aflate pe piață să fie reciclabile, iar criteriile de reciclabilitate să fie definite conform unor criterii științifice și comerciale.

În acest sens, IHOPE REAL dorește să pună umărul la definirea acestor criterii, având ca scop realizarea unei economii circulare pentru plastic și alte deșeuri reciclabile.

Trecerea de la economia liniară la economia circulară

Situația de pe piața europeană și cea din SUA a materialelor de ambalare arată că structurile acestora, în special vorbind de cele din plastic, sunt foarte asemănătoare între ele. Acest lucru este valabil atât pentru PET rigid, HDPE, cât și pentru materialele flexibile, precum cele cu straturi multiple, întâlnite încă în cantități mari pe piață. Totuși, principala diferență între Europa și Statele Unite în acest domeniu constă în schimbarea de paradigmă: trecerea de la o economie liniară la una circulară.

Economia circulară este despre cum să menții valoarea în deșeuri

Unul dintre principalele obiective ale Europei este menținerea valorii în deșeuri și capacitatea de a recicla aceste deșeuri în noi produse pentru ambalare, pentru a diminua dependența de materii prime virgine în același sector. Astfel, scopul real al acestei abordări este de a obține reciclarea și trecerea de la un ambalaj la alt ambalaj. Aceasta este probabil principala diferență dintre SUA și Europa în ceea ce privește reciclabilitatea.

Strategii de reciclare pentru economia circulară

Pentru a promova economia circulară și a pentru a asigura reciclarea eficientă a materialelor de ambalare, se impun următoarele strategii:

  1. Încurajarea inovării în materialele de ambalare: Îmbunătățirea caracteristicilor materialelor de ambalare pentru a le face mai ușor reciclabile și mai prietenoase cu mediul.

  2. Implementarea sistemelor de colectare selectivă: Dezvoltarea și extinderea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor, pentru a asigura separarea și reciclarea adecvată a materialelor de ambalare.

  3. Educarea consumatorilor: Informarea și educarea consumatorilor cu privire la importanța reciclării.

Impactul asupra liniilor de ambalare și echipamentelor pentru reciclare

Promovarea economiei circulare și reciclarea eficientă a materialelor de ambalare reprezintă obiective cheie în Europa. Prin implementarea reglementărilor și definirea criteriilor de reciclabilitate, se urmărește transformarea dintr-o economie liniară în economia circulară. Astfel, se dorește menținerea valorii în deșeuri și reciclarea acestora în noi produse, reducând dependența de resursele virgine.

Ce impact are aceasta strategie asupra liniilor de ambalare și mașinilor utilizate la reciclare:

  1. Linii de ambalare: În contextul economiei circulare, este necesară o abordare inovatoare în ceea ce privește linia de ambalare. Se impune utilizarea materialelor de ambalare reciclabile, ușor de identificat și sortat, pentru a facilita procesul de reciclare. De asemenea, tehnologiile și echipamentele utilizate în linia de ambalare ar trebui să fie adaptate pentru a permite sortarea și separarea eficientă a materialelor reciclabile.

  2. Mașini folosite la reciclare: Pentru a atinge obiectivele de reciclare și economie circulară, este esențială utilizarea mașinilor moderne și eficiente în procesul de reciclare. Mașinile de sortare și separare avansate, precum senzorii optici și tehnologia de sortare bazată pe infraroșu, pot contribui la identificarea și separarea adecvată a materialelor de ambalare reciclabile. De asemenea, mașinile de reciclare trebuie să fie capabile să prelucreze diferite tipuri de materiale și să obțină materii prime secundare de calitate înaltă, care să poată fi utilizate în producția de noi ambalaje.

Prin adoptarea strategiilor adecvate de reciclare și investițiilor în tehnologii inovatoare, Europa poate continua să facă progrese semnificative în promovarea economiei circulare și în reducerea impactului negativ al materialelor de ambalare asupra mediului înconjurător. Reciclarea eficientă a materialelor de ambalare și utilizarea echipamentelor avansate sunt cheia pentru obținerea unei societăți mai durabile și mai responsabile din punct de vedere ecologic.