Studiu de caz: soluție pentru compactarea deșeurilor din piețele orașului Arad

Sumarul studiului de caz

Problemele și pierderile clientului: 

Primăria Arad se confrunta cu o gestionare ineficientă a deșeurilor menajere colectate în piețele orașului. Personalul, cu un minim de pregătire, colectează aceste deșeuri în containere metalice de 1,1 mc, deșeurile ocupând mult spațiu și necesitând transport frecvent pentru evacuare și costuri ridicate. Primăria căuta o soluție pentru reducerea costurilor.

Soluția noastră

În urma unei analize a problemelor clientului, IHOPE REAL a propus în acest caz utilizarea presei pentru compactare deșeuri municipale CONPRESS. Aceasta poate reduce volumul deșeurilor menajere cu 80% și este potrivită pentru containerele standard de la 600 la 1100 de litri. Presa CONPRESS permite o compactare eficientă a deșeurilor și o gestionare mai eficientă a spațiului de depozitare.

Beneficiile clientului

Prin implementarea soluției propuse de IHOPE REAL, Primăria Arad va beneficia de:

 • Economii semnificative de spațiu, reducere cu aproximativ 40%, în ceea ce privește colectarea deșeurilor menajere din piețe.
 • Reducerea costurilor de transport al deșeurilor, datorită volumului redus al deșeurilor compactate.
 • Respectarea politicilor de mediu prin reducerea impactului asupra mediului înconjurător și utilizarea mai eficientă a resurselor.
 • Ușurința în utilizare a presei CONPRESS, facilitând munca personalului cu un minim de pregătire.

Detaliile financiare și KPI

A fost comunicată clientului valoarea investiției pe care urmează să o facă, într-o ofertă personalizată în funcție de cerințele Primăriei Arad și de bugetul alocat.

În ofertă, IHOPE REAL a subliniat și ce KPI se vor promite clientului și se vor urmări:

 • Reducerea spațiului ocupat de deșeurile menajere cu aproximativ 40%.
 • Reducerea costurilor de transport al deșeurilor.
 • Creșterea eficienței operaționale prin reducerea timpului și efortului necesar pentru gestionarea deșeurilor.

De asemenea, au fost calculați și comunicați clientului indicatorii financiari ce vor fi obținuți prin această soluție (ROI etc.):

 • Return on Investment (ROI): Au fost calculate economiile obținute în comparație cu costul inițial al soluției.
 • Cost-Benefit Analysis (CBA): Au fost comparate costurile inițiale și economiile estimate pe o perioadă determinată, de 5 ani.

Au fost realizate proiecții financiare în funcție de cerințele și nevoile Primăriei Arad.

Resurse necesare pentru implementare

Au fost comunicate clientului următoarele resurse necesare pentru implementarea soluției:

 • Echipamentele presei pentru compactare deșeuri municipale CONPRESS.
 • Personal pentru livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului.
 • Suport tehnic și instruire pentru personalul Primăriei Arad.

Riscuri și oportunități pentru client dacă realizează investiția

La  IHOPE REAL  discutăm întotdeauna cu clientul ce riscuri și ce oportunități apar în legătură cu achiziția unui echipament. Astfel clientul poate să prevadă rapid eventuale modificări în structura de costuri sau venituri.

În acest caz, au fost comunicate clientului următoarele riscuri în legătură cu implementarea soluției:

 • Posibile întârzieri în livrarea și instalarea echipamentului.
 • Nevoia de a asigura pregătirea adecvată a personalului în utilizarea și întreținerea presei.
 • Posibile probleme tehnice sau necesitatea de service în viitor.

Oportunitățile pe care IHOPE REAL le-a comunicat clientului au fost următoarele:

 • Reducerea costurilor operaționale prin economisirea spațiului și a costurilor de transport.
 • Respectarea politicilor de mediu și îmbunătățirea imaginii Primăriei Arad.
 • Creșterea eficienței și productivității prin gestionarea mai eficientă a deșeurilor.

Etapizare și termene de realizare

Etapizarea și termenele de realizare pentru etape au fost esențiale pentru a asigura o implementare eficientă și la timp a soluției propuse de IHOPE REAL. Următoarele au fost etapele recomandate și termenele promise pentru fiecare etapă:

 1. Etapa 1: Analiza și consultanță

  • Durata estimată: 1 săptămână
  • În această etapă, echipa noastră de specialiști a analizat situația existentă și a efectuat o vizită și consultanță cu Primăria Arad pentru a înțelege în detaliu nevoile și cerințele lor. Au fost examinate locațiile și cantitatea deșeurilor pentru a determina numărul optim de prese pentru compactare necesare.
 2. Etapa 2: Propunere și negociere

  • Durata estimată: 2 săptămâni
  • Pe baza analizei și consultanței efectuate în etapa anterioară, a fost pregătită o propunere personalizată pentru Primăria Arad. Propunerea a inclus detalii despre echipamentele recomandate, costuri, termeni și condiții. A fost negociată și discutată propunerea cu reprezentanții Primăriei Arad pentru a se ajunge la un acord final.
 3. Etapa 3: Achiziționare și livrare

  • Durata estimată: 7-8 săptămâni
  • După finalizarea procesului de achiziție și semnarea contractului, a fost demarat procesul de livrare a echipamentelor. IHOPE REAL s-a coordonat cu Primăria Arad pentru a stabili termenul de livrare și de instalare a preselor pentru compactare deșeuri în fiecare locație.
 4. Etapa 4: Instalare și punere în funcțiune

  • Durata estimată: 1 săptămână
  • Echipa noastră de tehnicieni a instalat și a pus în funcțiune presele pentru compactare deșeuri la locațiile stabilite. A fost asigurată instruirea personalului Primăriei Arad în utilizarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentului.
 5. Etapa 5: Monitorizare și asistență post-implementare

  • Durata estimată: continuu
  • După finalizarea instalării și punerii în funcțiune, IHOPE REAL a oferit asistență continuă și monitorizare pentru a ne asigura că presele pentru compactare deșeuri funcționează corespunzător și aduc beneficiile așteptate. Vom fi disponibili pentru întrebări, asistență tehnică și orice altă necesitate a Primăriei Arad.

Este important de menționat că aceste termene planificate au fost respectate și s-a asigurat o implementare eficientă și la timp a soluției propuse.

Ce vom măsura noi, cum și când, ca să respectăm promisiunea

 

Conform cu promisiunea făcută, IHOPE REAL va măsura și urmări performanța soluției oferite prin:

 • Monitorizarea volumului deșeurilor compactate și a economiilor de spațiu realizate.
 • Colectarea datelor privind costurile de transport înainte și după implementarea soluției.
 • Feedback-ul și satisfacția clientului în ceea ce privește ușurința în utilizare și beneficiile obținute.
 

IHOPE REAL este dedicată furnizării de soluții eficiente și durabile pentru gestionarea deșeurilor. Ne angajăm să oferim tuturor clienților o soluție personalizată, care să aducă beneficii semnificative și să îndeplinească nevoile lor specifice în ceea ce privește compactarea deșeurilor.

Media foto-video

Presa cu compresie deseuri