Obligațiile firmelor privind gestiunea deșeurilor

Obligațiile firmelor privind gestionarea deșeurilor generate au fost reglementate prin modificări ale legislației privind regimul deșeurilor în România, care au intrat în vigoare la data de 12 ianuarie 2023. Iată câteva dintre principalele obligații:
 1. Prevenirea și reducerea cantităților deșeurilor: Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor pune un accent deosebit pe prevenirea și reducerea cantităților deșeurilor prin aplicarea principiului ierarhizării deșeurilor. Firmele trebuie să ia măsuri pentru a preveni generarea deșeurilor și să reducă cantitatea acestora prin implementarea de practici și tehnologii mai eficiente.

 2. Gestionarea adecvată a deșeurilor: Firmele sunt responsabile de gestionarea adecvată a deșeurilor pe care le generează. Aceasta include colectarea, transportul, tratarea, valorificarea sau eliminarea deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare. Operatorii economici trebuie să se asigure că deșeurile sunt manipulate într-un mod sigur și ecologic, evitând efectele negative asupra mediului și sănătății publice.

 3. Clasificarea și codificarea corectă a deșeurilor: Firma trebuie să clasifice și să codifice corect deșeurile pe care le generează conform legislației în vigoare. Clasificarea și codificarea adecvată a deșeurilor sunt importante pentru a permite monitorizarea și gestionarea eficientă a fluxurilor de deșeuri.

 4. Respectarea normelor de eliminare și tratament: Firmele trebuie să respecte normele privind eliminarea și tratamentul deșeurilor. Acestea includ interzicerea aruncării, abandonării, incendierii sau îngropării deșeurilor în afara spațiilor autorizate. Operatorii economici trebuie să colaboreze cu autoritățile competente și să utilizeze servicii de colectare și tratare a deșeurilor autorizate.

 5. Obligații legate de raportare și evidență: Firmele sunt obligate să întocmească rapoarte și să țină evidența deșeurilor generate și gestionate. Aceasta include raportarea periodică a cantităților și tipurilor de deșeuri generate, precum și a modului de gestionare a acestora conform cerințelor legale.

 6. Responsabilitate extinsă a producătorilor: Legislația privind regimul deșeurilor impune o responsabilitate extinsă producătorilor pentru gestionarea deșeurilor generate de produsele pe care le comercializează. Aceasta include luarea de măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului al produselor în timpul ciclului lor de viață, precum și implementarea schemelor de colectare și reciclare a deșeurilor provenite de la acestea.

Este important ca firmele să fie conștiente de aceste obligații și să le respecte în vederea unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor generate. Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni și amenzi conform legislației în vigoare.

Cum te ajută o presă de balotat la gestiunea corectă a deșeurilor

O presă de balotat contribuie la raportarea corectă a cantităților de deșeuri prin următoarele moduri:

 1. Compactarea eficientă a deșeurilor: Presa de balotat este proiectată pentru a comprima deșeurile în baloți, reducând volumul acestora cu până la 95%. Aceasta permite generarea de baloți densi și standardizați, care facilitează estimarea și raportarea cantităților de deșeuri generate. Prin comprimarea deșeurilor, presa de balotat asigură o gestionare mai eficientă a spațiului și reduce costurile asociate depozitării și transportului deșeurilor.

 2. Separarea și sortarea eficientă a deșeurilor: Prin intermediul unor compartimentări, o presă de balotat modulară facilitează procesul de separare și sortare a deșeurilor înainte de compactare. Aceasta permite generatorilor de deșeuri să gestioneze diferite tipuri de materiale reciclabile în mod eficient și să obțină baloți omogene și ușor de reciclat.

 3. Reducerea spațiului necesar pentru stocarea deșeurilor: Compactarea deșeurilor în baloți reduce semnificativ volumul acestora, eliberând spațiu valoros în locația de depozitare. Prin reducerea spațiului necesar, presa de balotat facilitează raportarea corectă a cantităților deșeurilor, deoarece permite o estimare mai precisă a volumului și greutății baloților.

 4. Generarea de baloți standardizați și ușor de cântărit: Presa de balotat permite obținerea de baloți cu dimensiuni și greutăți standardizate. Aceasta facilitează procesul de cântărire și înregistrare a cantităților deșeurilor, asigurând o raportare precisă și coerentă a acestora.

 5. Optimizează procesul de reciclare și eliminare a deșeurilor: Presa de balotat facilitează procesul de reciclare a deșeurilor prin crearea de baloți compactați și ușor de manevrat. Acești baloți pot fi reintegrați în ciclul de reciclare sau livrați furnizorilor de reciclare, contribuind astfel la raportarea și gestionarea corectă a deșeurilor în conformitate cu cerințele legale.

Prin urmare, utilizarea unei prese de balotat în procesul de gestionare a deșeurilor ajută la raportarea corectă a cantităților deșeurilor prin compactarea eficientă, standardizarea și ușurința de cântărire a baloților, precum și prin optimizarea procesului de reciclare și eliminare a deșeurilor.