Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) în România: Cum Funcționează

De ce este nevoie de un sistem de Garanție-Returnare?

Pentru a îmbunătăți cantitatea și calitatea reciclării, multe țări introduc un Sistem de Garanție-Returnare (SGR). Acest lucru înseamnă că, noi consumatorii, vom plăti un cost puțin mai mare, care funcționează ca o garanție, atunci când cumpărăm anumite produse. Odată ce ambalajul este gol și este curat, îl returnăm într-un punct desemnat pentru reciclare, în schimbul recuperării garanției în numerar sau sub forma unor vouchere.

Produsele Acoperite

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) în România se aplică băuturilor îmbuteliate în ambalaje primare nereutilizabile din plastic, sticlă sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri, care poartă marcajul SGR. După consum, ambalajul poate fi returnat la un punct de colectare, unde consumatorul primește înapoi suma plătită inițial. Ambalajul se consideră deșeu de ambalaj atunci când este predat spre reciclare.

Toate ambalajele de băuturi vor avea un marcaj specific pentru identificare

Cine Sunt Actorii Sistemului de Garanție-Returnare

În cadrul sistemului de Garanție-Returnare există trei actori principali:

 • Consumatorul: Este cel care plătește garanția la cumpărarea unei băuturi îmbuteliate și returnează ambalajul la un punct de colectare.
 • Producătorul și importatorul: Sunt responsabili pentru colectarea și reciclarea ambalajelor returnate. Aceștia plătesc o sumă pentru fiecare ambalaj introdus pe piață.
 • Administratorul SGR: Este o entitate privată responsabilă pentru implementarea și gestionarea sistemului. Colectează sumele necesare pentru plata garanției către consumatori și asigură funcționarea corectă a SGR.

Drepturile și Obligațiile Actorilor Principali

Consumatorul

Drepturile:

 • Să returneze ambalajul la un punct de colectare, indiferent de locul de unde a fost achiziționat.
 • Să primească înapoi suma plătită inițial, la returnarea ambalajului.

Obligațiile:

 • Să plătească garanția la cumpărarea unei băuturi îmbuteliate în ambalaje primare nereutilizabile.
 • Să returneze ambalajul gol și curat la un punct de colectare.

Producătorul și Importatorul

Drepturile:

 • Să participe la sistemul de Garanție-Returnare prin semnarea unui contract cu administratorul SGR.
 • Să perceapă de la comercianți (magazine, retaileri) garanția pentru fiecare ambalaj introdus pe piață și achiziționat de aceștia.

Obligațiile:

 • Să plătească către Administratorul SGR valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională.
 • Să plătească către Administratorul SGR o taxă (tarif de administrare) pentru fiecare ambalaj returnat.
 • Să colecteze și să recicleze ambalajele returnate.

Administratorul SGR

Drepturile:

 • Să implementeze și să gestioneze sistemul de Garanție-Returnare.
 • Să colecteze de la producători valoarea garanției, aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională.
 • Să plătească comercianților suma garanției pentru fiecare ambalaj returnat.
 • Să plătească punctelor de returnare tariful de gestionare pentru ambalajele returnate.

Obligațiile Comercianților în cadrul SGR

Comercianții au diverse obligații în cadrul SGR, inclusiv:

 • Asigurarea infrastructurii de preluare până la data lansării programului (noiembrie 2023).
 • Organizarea punctelor de returnare în structurile de vânzare sau în vecinătatea acestora.
 • Perceperea și rambursarea garanției pentru ambalajele returnate.
 • Indicarea valorii garanției ambalajului returnabil separat față de prețul produsului.
 • Ținerea evidenței produselor care fac obiectul SGR și a ambalajelor returnate.
 • Păstrarea separată și protejarea ambalajelor returnate până la predarea către administratorul SGR.
 • Informarea consumatorilor cu privire la produsele acoperite de SGR, condițiile de returnare și programul de colectare a ambalajelor.
 • Comercializarea doar a produselor înregistrate în SGR.

Puncte de Returnare și Criterii de Acceptare

Circuitul ambalajelor în Sistemul Garanție - Returnare

Comercianții trebuie să ofere puncte de returnare pentru ambalajele reciclabile SGR, iar acestea trebuie să fie amplasate în structurile de vânzare sau în apropierea acestora, la o distanță de maximum 150 de metri. Ambalajele trebuie să fie returnate într-un termen de maximum 24 de luni de la data anunțului privind încetarea introducerii pe piață a produsului respectiv. Ambalajele colectate de magazine sunt ridicate de operatori de transport sau colectori angajați de Administratorul sistemului SGR.

Returnarea Garanției pentru Ambalaje

Garanția pentru ambalaje returnate este returnată consumatorilor în numerar sau prin transfer electronic în funcție de modul de preluare, manual sau automat, sau prin voucher, care poate fi preschimbat în numerar sau utilizat pentru cumpărături. Ambalajele reciclabile sunt păstrate de comercianți pentru preluare ulterioară de către administratorul SGR.

Fluxul Banilor în Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din România

Circuitul Garanției în sistemul de Garanție - Returnare

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) implică un flux complex al banilor care implică mai mulți actori și taxe diferite. Iată cum circulă banii în SGR, luând în considerare toate aspectele, inclusiv plata garantiei de către consumatori:

 • Plata Garanției de către Consumatori (De la Consumatori la Comercianți):
  • Cine plătește: Consumatorii sau utilizatorii finali plătesc garanția la momentul achiziționării unui produs în ambalaj SGR, separat de prețul produsului.
  • Ce reprezintă: Garanția reprezintă o sumă de bani plătită la momentul cumpărării, care va fi restituită ulterior la returnarea ambalajului SGR.
  • Cum se calculează: Valoarea garanției este de 0,5 lei pe ambalaj și este adăugată la prețul produsului în ambalaj SGR.
  • Cât de des se plătește: Garanția este plătită de fiecare consumator la fiecare achiziție a unui produs în ambalaj SGR.
 • Restituirea Garanției către Consumatori (De la Comercianți la Consumatori sau Utilizatori Finali):
  • Cine primește: Consumatorii sau utilizatorii finali primesc înapoi valoarea garanției plătite anterior, la momentul achiziționării produselor în ambalajele SGR.
  • Ce reprezintă: Această restituire reprezintă suma de bani plătită de către consumator sau utilizatorul final la momentul achiziționării, separat de prețul produsului.
  • Cum se calculează: Valoarea garanției este aceeași cu suma plătită inițial la achiziționarea produselor în ambalaje SGR.
  • Cât de des se plătește: Garanția este restituită integral consumatorilor sau utilizatorilor finali la momentul returnării ambalajului SGR în cadrul unui punct de returnare.
 • Plata Garanției către Producători (De la Comercianți la Producători) 
  • Cine primește: Comercianții plătesc valoarea garanției la momentul achiziționării produselor în ambalajele SGR.
  • Ce reprezintă: Această sumă reprezintă garanția plătită de către comerciant la momentul achiziționării, separat de prețul produsului.
  • Cum se calculează: Valoarea garanției este de 0,5 lei pe ambalaj.
  • Cât de des se plătește: Garanția este plătită la momentul achiziției produselor.
 • Plata Garanției către Administratorul SGR (De la Producători sau Importatori la Administratorul SGR):
  • Cine plătește: Producătorii sau importatorii plătesc administratorului SGR valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională.
  • Ce reprezintă: Această plată reprezintă garanția aferentă produselor introduse pe piața națională în ambalaje SGR.
  • Cum se calculează: Valoarea garanției este determinată de către producători sau importatori și se bazează pe cantitatea de produse și ambalaje SGR puse pe piață.
  • Cât de des se plătește: Producătorii și importatorii fac această plată până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piață a produselor în ambalaje SGR.
 • Plata Tarifului de Administrare (De la Producători la Administratorul SGR):
  • Cine plătește: Producătorii plătesc administratorului SGR tariful de administrare, conform contractului încheiat cu administratorul SGR.
  • Ce reprezintă: Tariful de administrare acoperă costurile legate de responsabilitatea extinsă a producătorilor pentru gestionarea ambalajelor din SGR.
  • Cum se calculează: Tariful de administrare este determinat în conformitate cu prevederile contractului încheiat între producători și administratorul SGR.
  • Cât de des se plătește: Cuantumul și frecvența plății tarifului de administrare sunt specificate în contractul încheiat între părți.
 • Plata Tarifului de Gestionare (De la Administratorul SGR la Operatorii Punctelor de Returnare):
  • Cine primește: Operatorii punctelor de returnare primesc tariful de gestionare pentru ambalajele preluate de către administratorul SGR.
  • Ce reprezintă: Tariful de gestionare este o taxă achitată de administratorul SGR către operatorii punctelor de returnare pentru colectarea și predarea ambalajelor SGR.
  • Cum se calculează: Tariful de gestionare este stabilit de administratorul SGR în funcție de modalitatea în care ambalajele SGR sunt preluate, fie manual, fie prin intermediul echipamentelor automate de preluare.
  • Cât de des se plătește: Cuantumul și frecvența plății tarifului de gestionare sunt stabilite transparent de către administratorul SGR, în conformitate cu o metodologie specifică.

Aceste fluxuri de bani asigură funcționarea eficientă a SGR, susțin colectarea și reciclarea ambalajelor reciclabile și încurajează consumatorii să participe activ în procesul de protejare a mediului înconjurător.

Cum te poate ajuta IHOPE REAL

Suntem aici pentru a vă ajuta pe tot parcursul procesului de integrare a unui Sistem Garanție-Returnare, de la configurare până la gestionarea operațiunilor. Serviciile noastre includ:

 • Consultanță și proiectare a implementării sistemului SGR: Oferim îndrumare în faza inițială a procesului.
 • Colectare și logistică: Furnizarea echipamentelor necesare, cum ar fi RVM-uri, scanere portabile, aplicații mobile și containere ecologice.
 • Operațional: Asigurarea unei funcționări fluente prin procese optimizate și suport tehnic (mentenanță, service și depanare de urgență la echipamentele de reciclare).