Procesul de Reciclare a Deșeurilor Electrice și Electronice (DEEE) și Echipamentele Necesare

Procesul de reciclare a deșeurilor din echipamentele electrice și electronice (DEEE)

În acest document, vom explora fiecare etapă a procesului de reciclare, evidențiind instrumentele și echipamentele esențiale utilizate în fiecare etapă.

Etapa 1: Colectare

Instrumente și Echipamente:

 • Containere sau Recipiente de Colectare
 • Vehicule de Transport

Procesul începe cu colectarea deșeurilor electrice și electronice din diverse surse, inclusiv din gospodării, întreprinderi și centre de colectare desemnate. Recipientele de colectare adecvate și vehiculele de transport sunt esențiale pentru adunarea eficientă a deșeurilor electronice.

Etapa 2: Sortare

Instrumente și Echipamente:

 • Benzi Transportoare
 • Stații de Sortare Manuale
 • Mașini de Sortare Automatizate

Odată colectate, deșeurile electronice sunt sortate în diferite categorii, cum ar fi computere, laptop-uri, smartphone-uri și electrocasnice. Benzi transportoare, stații de sortare manuale și mașini automate ajută la acest proces de categorizare.

Sortarea în prealabil a deșeurilor DEEE (Deșeuri Electrice și Electronice) este esențială din mai multe motive:

 1. Categorizarea Eficientă: Deșeurile electronice provin într-o varietate mare de forme și dimensiuni. Sortarea inițială le ajută să fie grupate în categorii specifice, cum ar fi calculatoare, laptop-uri, telefoane mobile sau electrocasnice. Aceasta face procesul de reciclare mai eficient și permite o gestionare mai precisă a diferitelor componente.

 2. Separarea Materialelor: Deșeurile DEEE conțin o varietate de materiale, inclusiv metale, plastic, sticlă și componente electronice. Sortarea inițială ajută la separarea acestor materiale, ceea ce facilitează ulterior procesele de reciclare specifice fiecărui tip de material.

 3. Identificarea Materialelor Periculoase: Unele componente electronice pot conține substanțe periculoase, cum ar fi mercurul sau plumbul. Prin sortarea inițială, aceste materiale pot fi identificate și eliminate în mod corespunzător pentru a preveni riscurile pentru mediu și sănătatea lucrătorilor.

 4. Maximizarea Recuperării Materialelor Valoroase: Sortarea inițială permite reciclarea eficientă a materialelor valoroase, cum ar fi metalele prețioase (aur, argint) și metalele reciclabile (cupru, aluminiu), ceea ce contribuie la economisirea resurselor naturale.

 5. Gestionarea Deșeurilor Nereciclabile: Prin sortare, se pot identifica și separa componente sau materiale care nu pot fi reciclate. Acestea pot fi gestionate în mod corespunzător prin incinerare controlată sau depozitare adecvată, minimizând astfel impactul asupra mediului.

În ansamblu, sortarea inițială a deșeurilor DEEE este un pas crucial pentru a asigura că procesul de reciclare ulterior este eficient, sigur și responsabil din punct de vedere ecologic. Ea contribuie la reducerea deșeurilor electronice și la conservarea resurselor naturale, precum și la protecția mediului și a sănătății umane.

Etapa 3: Dezmembrare

Instrumente și Echipamente:

 • Șurubelnițe
 • Clești
 • Chei fixe
 • Echipamente de Protecție Individuală (Mănuși, Ochelari de Protecție)
 • Mese de Lucru
 • Sisteme de Dezmembrare Automatizate (pentru facilitățile avansate)

În etapa de dezmembrare, lucrătorii calificați sau sistemele automate demontează cu grijă dispozitivele electronice pentru a extrage componente individuale, cum ar fi plăcile de circuit, firele, bateriile și piesele metalice. Uneltele adecvate și echipamentul de protecție personală sunt cruciale în această etapă.

Sistemele de dezmembrare automate pentru facilitățile avansate sunt soluții tehnologice sofisticate folosite în procesul de dezmembrare a DEEE (Deșeuri Electrice și Electronice). Aceste sisteme au rolul de a desfășura procesul de dezmembrare a echipamentelor electronice în mod automat, eficient și precis. Iată în ce constau, în general, aceste sisteme:

 1. Roboți și Mașini Specializate: Sistemele automate utilizează roboți industriali și mașini specializate pentru manipularea și dezmembrarea echipamentelor electronice. Aceste roboți sunt programabili pentru a efectua operațiuni specifice, cum ar fi demontarea șuruburilor, conectarea și deconectarea cablurilor, îndepărtarea carcaselor, și altele.

 2. Senzori și Camere: Pentru a identifica și localiza componentele din echipamentele electronice, sistemele automate sunt echipate cu senzori avansați și camere de vedere. Aceste dispozitive permit roboților să detecteze și să urmărească cu precizie piesele și componente.

 3. Software de Control Avansat: Procesul de dezmembrare automatizată este gestionat și controlat printr-un software sofisticat. Acest software permite programarea și monitorizarea roboților și a mașinilor, precum și adaptarea la diferite tipuri de echipamente electronice.

 4. Conveioare: Sistemele automate pot fi integrate cu benzi transportoare sau linii de producție pentru a direcționa fluxul de echipamente electronice către zonele de dezmembrare și pentru a evacua componentele dezmembrate.

 5. Siguranță și Protecție: Sistemele automate sunt echipate cu măsuri de siguranță, inclusiv senzori de oprire de urgență și sisteme de protecție pentru a preveni accidentele și a asigura siguranța operatorilor.

 6. Eficiență și Precizie: Principala caracteristică a acestor sisteme este eficiența și precizia lor. Ele pot dezmembră echipamente electronice într-un mod mult mai rapid și mai precis decât oamenii, contribuind astfel la maximizarea recuperării de materiale valoroase.

 7. Adaptabilitate: Sistemele automate pot fi adaptate pentru a manipula o gamă largă de echipamente electronice, de la telefoane mobile la computere desktop sau echipamente industriale.

 8. Redundanță: Uneori, aceste sisteme pot include caracteristici de redundanță pentru a asigura continuitatea operațiunilor în caz de defectare a unei componente sau a unei mașini.

Sistemele de dezmembrare automate pentru facilitățile avansate sunt utilizate în special în facilități de reciclare cu un volum mare de DEEE și sunt esențiale pentru optimizarea procesului de reciclare, reducerea costurilor și minimizarea riscurilor pentru lucrători.

Etapa 4: Eliminare Deșeuri Periculoase

Instrumente și Echipamente:

 • Substanțe Chimice și Solvenți pentru Extracție
 • Sisteme de Ventilație Specializate
 • Recipiente de Stocare a Deșeurilor (pentru materiale periculoase)
 • Echipament de Protecție Individuală (EPI)

Materialele periculoase precum plumb, mercur și cadmiu sunt extrase în această etapă. Substanțele chimice, sistemele de ventilație, recipiente pentru stocarea deșeurilor și echipamentul de protecție personală sunt utilizate pentru manipularea și eliminarea în siguranță a deșeurilor periculoase.

Etapa 5: Recuperarea Componentelor

Instrumente și Echipamente:

 • Separatoare de Plăci de Circuit
 • Mașini de Dezizolat Conductorii Electrici
 • Separatoare de Baterii
 • Detectoare de Metale (pentru identificarea componentelor valoroase)

Materiale valoroase, precum metalele (aur, argint, cupru, aluminiu) și plasticul, sunt recuperate din componente electronice în această etapă. Echipamente specializate, cum ar fi separatoarele de plăci de circuit și detectoarele de metale, ajută la recuperarea componentelor.

Etapa 6: Distrugere și Reducerea Dimensiunii

Instrumente și Echipamente:

 • Tocătoare
 • Mărunțitoare
 • Concasoare

Carcasele și componentele electronice rămase sunt adesea distruse în bucăți mai mici pentru a le pregăti pentru procesarea ulterioară. Mașini precum tocătoare, mărunțitoare, concasoare sunt utilizate pentru obținerea reducerii dimensiunilor deșeurilor.

O linie completă pentru reciclarea DEEE poate avea în compunere următoarele echipamente:

 • Hopper de încărcare construit din oțel de înaltă rezistență Hardox 500
 • Corp central cu arbore, ciocane, grilă și motor Diesel sau motor electric cu sistem WYE delta star pentru pornire
 • 2 unități vibratoare
 • 2 magneți permanenți
 • 3 transportoare (2 de 5 metri fiecare pentru deșeuri și unul de 10 metri pentru produsul final, “material distrus”)
 • 1 instalație de aspirație a prafului

Alte echipamente opționale:

 • Separator de tip Eddy Current System (ECS) pentru segregarea metalelor neferoase de deșeuri/fluff
 • Separarea materialelor feroase
 • Canal vibrator
 • Separator ECS
 • Separarea magnetică suplimentară
 • Conveior pentru descărcarea materialelor inerte
 • Conveior pentru descărcarea materialului neferos

Etapa 7: Separare

Instrumente și Echipamente:

 • Separatoare Magnetice
 • Separatoare cu Aer
 • Site Vibratoare

Tehnici de separare, inclusiv separatoare magnetice, separatoare cu aer și site vibratoare, sunt folosite pentru a separa diferite materiale, cum ar fi metalele, plasticul și sticla.

Etapa 8: Purificare

Instrumente și Echipamente:

 • Echipament pentru Procesarea Chimică
 • Cuptoare de rafinare (pentru metale prețioase)
 • Echipamente de Laborator (pentru controlul calității)

Metalele recuperate din deșeurile electronice pot trece printr-un proces de purificare pentru a elimina impuritățile și a îmbunătăți calitatea lor în vederea reciclării. Echipamentul pentru procesarea chimică, cuptoarele de rafinare și echipamentele de laborator lucrează în acest proces de purificare.

Etapa 9: Topire și Rafinare

Instrumente și Echipamente:

 • Cuptoare de Topire
 • Cuptoare de Rafinat
 • Echipament de Rafinat (pentru purificarea metalelor)

Metalele sunt topite și rafinate pentru a fi reutilizate în procesele de fabricație. Cuptoarele de topire, cuptoarele de rafinat și echipamentul de rafinat sunt esențiale în această etapă.

Etapa 10: Reciclare Plastice

Instrumente și Echipamente:

 • Mașini de Extrudare
 • Mașini de Matrițare prin Injectare
 • Granulatoare pentru Plastic

Plasticul provenit din deșeurile electronice este procesat folosind mașini de extrudare și matrițare prin injecție pentru a crea produse noi din plastic sau componente pentru dispozitive electronice.

Etapa 11: Reciclare Sticlă

Instrumente și Echipamente:

 • Cuptoare de Topire a Sticlei
 • Matrițe pentru Produse din Sticlă
 • Cuptoare de Răcire și Recristalizare

Sticla poate fi topită și remodelată în diverse aplicații utilizând cuptoare de topire a sticlei, matrițe și cuptoare pentru răcire și recristalizare.

Etapa 12: Reutilizare și Reparare

Instrumente și Echipamente:

 • Instrumente de Diagnosticare (pentru testarea funcționalității)
 • Unelte de Reparații (pistol de lipit, multimetre)
 • Echipament de Curățare (pentru reparare)

Componentele și dispozitivele electronice funcționale pot trece prin procese de refurbish și reparații utilizând instrumente de diagnosticare, echipament de reparații și unelte de curățare.

Etapa 13: Eliminare Corespunzătoare

Instrumente și Echipamente:

 • Recipiente pentru Eliminarea Deșeurilor Periculoase
 • Incineratoare (pentru eliminare sigură)
 • Facilități de Depozitare la Groapa de gunoi (pentru materialele nereciclabile)

Orice materiale nereciclabile sau periculoase care nu pot fi recuperate sunt eliminate corespunzător utilizând recipiente pentru eliminarea deșeurilor periculoase, facilități de incinerare sau metode de depozitare la groapă.

Concluzie

În concluzie, procesul de reciclare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) implică o serie de etape bine definite, fiecare susținută de instrumente și echipamente specifice. Prin utilizarea eficientă a acestor resurse, putem promova reciclarea responsabilă a deșeurilor electronice și contribui la un viitor sustenabil.

Vă mulțumim pentru lectură și pentru interesul acordat procesului nostru detaliat privind reciclarea DEEE și instrumentele și echipamentele implicate. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne întrebați.